สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย CGA

Confederation of St.Gabriel's Alumni Associations of Thailand
สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ประกอบด้วย

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ
สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล
สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา
สมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญระยอง
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญอุบลราชธานี
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม

ทั้งหมด 14 สมาคม จัดเรียงตามลำดับปีของการก่อตั้งสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง

__________________________________________________________________________

สถาบันการศึกษาในเครือ CGA
ร.ร. เซนต์คาเบรียล (SG) กรุงเทพฯ
ร.ร. อัสสัมชัญ แผนกประถม (ACP) กรุงเทพฯ
ร.ร. อัสสัมชัญ แผนกมัธยม (AC) กรุงเทพฯ
ร.ร. อัสสัมชัญธนบุรี (ACT) กรุงเทพฯ
ร.ร. อัสสัมชัญพาณิชยการ (ACC) กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU) กรุงเทพฯ
ร.ร. เซนต์หลุยส์ (SL) ฉะเชิงเทรา
ร.ร. อัสสัมชัญศรีราชา (ACS) ชลบุรี
รร. มงฟอร์ตวิทยาลัย (MC) เชียงใหม่
ร.ร. อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม (ATSN) นครพนม
ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมา (ACN) นครราชสีมา
ร.ร. อัสสัมชัญระยอง (ACR) ระยอง
ร.ร. อัสสัมชัญ (ACL) ลำปาง
ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ (ACSP) สมุทรปราการ
ร.ร. อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ACEP) สมุทรสาคร
ร.ร. อัสสัมชัญอุบลราชธานี (ACU) อุบลราชธานี