สมาชิก

CGA - Confederation of St.Gabriel's Alumni Associations of Thailand

สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ประกอบด้วย สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา สมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญระยอง สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญอุบลราชธานี สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ทั้งหมด 14 สมาคม จัดเรียงตามลำดับปีของการก่อตั้งสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง