เกี่ยวกับเรา

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ อุปนายกสมาคมศิษย์​เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์​ (ACCA)​ ศิษย์เก่า ACC รุ่นที่ 27 ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งด้วยมติเอกฉันท์​ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) วาระประจำปี 2564-2565 แต่งตั้ง​เมื่อวันเสาร์​ที่​ 27​ มีนาคม​ 2564 #CGA #CGAconnect


  • CGA committee Name List.jpg
    รายชื่อคณะกรรมการ ๑. นายธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาคม ๒. นายสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ อุปนายก / เลขาธิการ ๓. นายศิริพงศ์ ไชยวงศ์ อุปนายก ๔. นายกมล อัศวสถิตย์พร อุปนายก ๕. พลเรือเอก ปร...