CGA Card

CGA x Kbank บัตรเครดิตร่วม CGA / SFT - กสิกรไทย ​​​​​ถือแล้วภูมิใจ ใช้แล้วได้บุญ https://kasikornbank.com/cga-sft ทุกการใช้จ่าย คือ การพัฒนาเยาวชนของชาติ ธนาคารกสิกรไทยจะบริจาคยอดใช้จ่ายของคุณคืนให้สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) และ ครอบครัวซาเลเซียนประเทศไทย (SFT) เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนของโรงเรียนในเครือทุกโรงเรียน จ่ายค่าเล่าเรียนผ่านบัตร ไม่เสียค่าธรรมเนียม แบ่งชำระได้สบาย 0% นาน 3 เดือน หรือ 0.1% นานสูงสุด 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป รับคะแนนสะสมแลกสิทธิพิเศษมากมาย ยอดใช้จ่าย 25 บาท = 1 คะแนน เลือกแลกรางวัลได้ ตามใจคุณ _________________________________________________ สถาบันการศึกษาในเครือ CGA ร.ร. เซนต์คาเบรียล (SG) กรุงเทพฯ ร.ร. อัสสัมชัญ แผนกประถม (ACP) กรุงเทพฯ ร.ร. อัสสัมชัญ แผนกมัธยม (AC) กรุงเทพฯ ร.ร. อัสสัมชัญธนบุรี (ACT) กรุงเทพฯ ร.ร. อัสสัมชัญพาณิชยการ (ACC) กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU) กรุงเทพฯ ร.ร. เซนต์หลุยส์ (SL) ฉะเชิงเทรา ร.ร. อัสสัมชัญศรีราชา (ACS) ชลบุรี รร. มงฟอร์ตวิทยาลัย (MC) เชียงใหม่ ร.ร. อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม (ATSN) นครพนม ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมา (ACN) นครราชสีมา ร.ร. อัสสัมชัญระยอง (ACR) ระยอง ร.ร. อัสสัมชัญ (ACL) ลำปาง ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ (ACSP) สมุทรปราการ ร.ร. อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ACEP) สมุทรสาคร ร.ร. อัสสัมชัญอุบลราชธานี (ACU) อุบลราชธานี ---------------------------------------------------------------------------------- สถาบันการศึกษาในเครือครอบครัว SALESIAN ร.ร. ดอนบอสโก (DB) กรุงเทพฯ ร.ร. พระแม่มารีพระโขนง วัฒนา (PMK) กรุงเทพฯ ร.ร. พระแม่มารีสาทร (PMR) กรุงเทพฯ ร.ร. พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ ยานนาวา (PMS) กรุงเทพฯ ร.ร. เซนต์ดอมินิก (SD) กรุงเทพฯ ร.ร. นิรมล (NM) ชุมพร ร.ร. มารีย์อุปถัมภ์ สามพราน (MU) นครปฐม ร.ร. ดรุณีศึกษา ร่อนพิบูลย์ (DR) นครศรีธรรมราช ร.ร. พระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ (PMP) ประจวบคีรีขันธ์ ร.ร. หัวหินวิทยาลัย หัวหิน (HV) ประจวบคีรีขันธ์ ร.ร. ดาราสมุทร (DS) ภูเก็ต ร.ร. ถนอมศรีศึกษา เบตง (TS) ยะลา ร.ร. นารีวิทยา (NR) ราชบุรี ร.ร. นารีวุฒิ บ้านโป่ง (NV) ราชบุรี ร.ร. สารสิทธิ์พิทยาลัย บ้านโป่ง (SR) ราชบุรี ร.ร.อาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง (DBTB) ราชบุรี ร.ร. ธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ (TD) สงขลา ร.ร. แสงทองวิทยา หาดใหญ่ (ST) สงขลา ร.ร. ธิดาแม่พระ (TM) สุราษฎร์ธานี ร.ร. เซนต์แมรี่ (SM) อุดรธานี ร.ร. ดอนบอสโกวิทยา (DV) อุดรธานี ร.ร. วิสุทธิวงศ์ โพนสูง (VT) อุดรธานี ____________________________________________________ #CGA #CGAconnect